Intervensi

KAMPUNG KB KEMBANG RENTENG

Keagamaan


14 June 2019 yasinan rutin hari Jumat Keagamaan
07 June 2019 yasinan rutin hari Jumat Keagamaan
23 May 2019 acara tamatan AlQuran Keagamaan
17 April 2019 pesta demokrasi Keagamaan