Pembinaan Pokja Sosial Budaya

TERATAI
Dipublikasi pada 24 May 2022

Deskripsi

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bahawa salah satu fungsi keluarga adalah sosial budaya, yang dimaksud adalah pengembangan budaya. diharapkan keluarga sebagai wwadah pertama dalam melestarikan budaya yang positif. budaya sopan santun maupun norma pergaulana yang baik akan tumbuh baik bila dalam keluarga menjunjung sopan santu, adab yang baik dan saling menghargai.

dan keluarga diharapkan tetap dapat melestarikan kearifan lokal yang ada.

Sesi Kegiatan Sosial Budaya

Instansi Pembina Kegiatan

Sasaran Kegiatan