Dipublikasikan pada 16 August 2019

Rule play kkbpk Di panggung 17an oleh pik remaja mudatama

Deskripsi

Dalam menyambut 17an pik remaja mudatama kampung kb desa juwok kecamatan sukodono mengadakan rule play tentang kb untuk memberikan kie kepada masyarakat dengan diselingi guyonan khas kampung kb

Program

PIK R

Seksi Kegiatan

Keagamaan

Instansi Pembina Kegiatan

Sasaran Kegiatan